USŁUGI TRAKIEM MOBILNYM

track

 

 

Nasza firma oferuje Państwu szeroką gamę usług, świadczonych profesjonalnymi tartakami , wyposażonymi w pełną hydraulikę.. Od niedawna jesteśmy w posiadaniu nowego traka mobilnego produkcji Resbud rocznik 2015. Przecieramy drewno o max. średnicy 90 cm i max. długości 12 metrów. Usługę realizujemy na terenie woj. Podkarpackiego Małopolskiego Świętokrzyskiego Lubelskiego – w miejscu wskazanym przez klienta. Do gamy naszych usług wprowadziliśmy sprzedaż tarcic iglastej oraz liściastej, drewna budowlanego, więźby dachowej, łat, krawędziaków, desek itp. produktów.

Zapraszamy do Współpracy osoby indywidualne oraz firmy.

SPOSÓB PRZETARCIA KŁÓD

Podczas przecierania drewna rozróżniamy najczęściej trzy rodzaje przetarcia surowca drzewnego:

  1. jednokrotne (na ostro)
  2. jednokrotne z obrzynaniem
  3. -dwukrotne (z pryzmowaniem)

1.Przetarcie jednokrotne (na ostro) – dzięki takiemu cieciu drewna, w jednym przejściu traka albo przy użyciu taśmówki, otrzymuje się tarcicę nieobrzynaną. Drewno przecierane jest blokowo lub mieszanie. W cieciu blokowym cała tarcica ma jednakową grubość, natomiast przy przetarciu mieszanym – deski z bocznej części pnia mają mniejszą szerokość niż deski z części środkowej.

rys04

 

2.Przetarcie jednokrotne z obrzynaniem – tarcice nieobrzynaną po wyjściu z traka obrabia się równolegle do jej podłużnej osi.
3.Przetarcie dwukrotne – przetarcie kłody odbywa się w dwóch kolejnych przejściach. Najpierw przeciera się boczne części okrąglaka, a następnie uzyskaną belkę – pryzmę obraca się o 90° i ponownie przeciera otrzymując deski lub bale o jednakowej szerokości.

rys05

 

Aby wyciąć z drewna okrągłego tylko jedna belkę lub krawędziak stosuje się przetarcie jednodzielne. Jeśli z jednej kłody chcemy uzyskać dwa lub trzy krawędziaki (albo więcej), wówczas stosuje się przetarcie dwudzielne lub wielodzielne.

rys07

W przypadku, gdy trzeba uzyskać tarcice wysokiej klasy, specjalnego przeznaczenia stosuje się przetarcie promieniowe. Przetarcie to stosowane jest rzadko z powodu znacznych koszty i małej wydajności materiału.

rys09

 

Sposób przetarcia surowca drzewnego ma wpływ na jego wady, głównie na paczenie i pękanie. Pękanie i paczenie tarcicy występuje głównie w następstwie nierównomiernego wysychania jej warstw wewnętrznych i zewnętrznych oraz związanego z tym powstawania naprężeń wewnętrznych w drewnie. Wielkość i rodzaj wad surowca są więc zależne nie tylko od sposobu przetarcia drewna, ale także od gatunku drewna, wymiarów tarcicy i miejsca w kłodzie, z którego została wycięta.

rys10

Zewnętrzny, przyobwodowy element tarcicy (a) (bardziej odległy od rdzenia, mający bardziej styczny układ słojów) wykazuje większy skurcz, niż elementy wycięte nieopodal rdzenia.

Elementy tarcicy zawierające zakryty rdzeń wykazują największe zmniejszenie grubości na bokach, a najmniejsze w środkowej części (b). natomiast elementy o przekroju kwadratowym, w których słoje przebiegają po przekątnej wykazują największą zmianę kształtu w wyniku skurczu drewna (c).

Największą stabilność wykazują elementy pochodzące z przetarcia promieniowego (d), jednak z racji niewielkiej możliwości ich pozyskania są one materiałem bardzo cennym, wykorzystywanym dla celów specjalistycznych.

rys11

W zależności od grubości tarcicę dzieli się na:

– deseczki (6-10mm),

– deski (12-48mm),

– bale (powyżej 50mm),

– listwy (12-30 mm oraz mniej więcej taka sama szerokość),

– łaty (30-100 mm, szerokość zbliżona do grubości),

– krawędziaki (100-200 mm, szerokość zbliżona do grubości),

– belki (powyżej 100 mm i szerokość większa od grubości).

Po przetarciu tarcica jest sortowana i układana w stosy z przekładkami o jednakowych grubościach. Tak przygotowany asortyment drzewny powinien być zabezpieczony przed pękaniem (zabezpieczenie czół tarcicy i zadaszenie) i sezonowany, aż do osiągnięcia stanu wilgotności załadowczo-suchej (20-25%).

Po okresie sezonowania drewna następuje proces jego suszenia w komorach suszarnianych, tak by, w zależności od potrzeb surowcowych, osiągnąć wilgotność elementów tarcicy na poziomie 5-13%.

Komentowanie jest wyłączone